Televizyon Reklamlarında Maliyeti Belirleyen Kriterler Nedir?

 

Reklamın ana amacı markayı tanıtmak ve satışları arttırarak kar etmektir. Bu nedenle firmanın hedefi olabildiğince düşük bütçe ile maksimum hedef kitleye ulaşmak ve bu kitleyi alıcıya dönüştürmek olmalıdır. Bunun için yaratıcı reklamın yanı sıra reklam maliyeti de önemlidir. Televizyon hala daha en yüksek hedef kitle imkanı sunan mecradır. Bu nedenle diğer reklam mecralarına göre daha pahalıdır. Fakat TV reklamlarının da her bütçeye uygun olanını bulmak mümkündür.

Reklam Maliyeti ve Geri Dönüşü Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 

Öncelikle firmanın hedef kitlesi ve içine bulunduğu sektör iyi analiz edilmelidir. Ardından reklamı yapılacak ürün ya da hizmeti tanımak ve reklam kampanyasını bu değişkenlere göre yapmak gerekmektedir.

Aynı pazarda olunan rakip firmalardan daha az ilgi çekici bir reklam yapmak ve bunu televizyonda yayınlatmak elbette daha az bir geri dönüş almanızı sağlayacaktır. Bu nedenle rakiplerin reklam konusunda neler yaptığı da iyi analiz edilmelidir. Örneğin rakibiniz oldukça yaratıcı, bilgilendirici ve görselliği ön planda bir reklam verdiyse sizin reklamınız da en az o reklam kadar görsel ve bilgilendirici olmalıdır. Önemli soru şudur. Tüketici sizi neden tercih etmeli? Bu sorunun yanıtını reklamınızda rakibinizden daha iyi verirseniz reklam size kar getiren bir araç olacaktır. Aksi takdirde reklam gereksiz bir harcama olmanın ötesine geçemez.

Reklam Maliyetlerini Arttıran Sebepler Nelerdir?

- Reklam ajansınızın deneyimsiz olması,

- Reklam veren ve ajans arasında oluşan fikir ayrılıkları,

- Maliyet araştırmasının yapılmaması ve her teklifin araştırılmadan kabul edilmesi,

- Reklam çekimlerinde gereksiz ve fazla ekipman kullanımı,

- Çekim günlerinin fazla olması ve ekip masraflarının çok olması,

- Yanlış reklam türü ve tekniğinin seçimi,

- Gereksiz efekt, dekor, oyuncuların kullanımı